Tambadana

Polisi bayaran balik

1. Polisi Bayaran Balik Yuran Permohonan/Pembatalan/Penundaan

Yuran pemprosesan untuk permohonan pinjaman peribadi dan perkhidmatan yang berkaitan tidak akan dikembalikan apabila pemprosesan telah dimulakan.

2. Menjadualkan Semula Permohonan Pinjaman Peribadi

Pelanggan yang ingin menjadualkan semula permohonan pinjaman peribadi mereka boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami melalui telefon, WhatsApp, atau mengunjungi cawangan terdekat. Sila ambil perhatian, bayaran yuran tidak akan dikembalikan.

3. Keadaan Berkecuali untuk Bayaran Balik

Syarikat boleh, mengikut budi bicaranya, mengeluarkan bayaran balik amaun yang dibayar oleh pelanggan dalam keadaan berkecuali.

4. Dokumen Diperlukan untuk Pengesahan Bayaran Balik

Syarikat berhak untuk meminta dokumen tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Kad Pengenalan Pelanggan untuk tujuan mengesahkan identiti pelanggan semasa proses bayaran balik.

5. Penafian Pemohonan Bayaran Balik

Syarikat berhak untuk menolak permintaan bayaran balik jika permintaan itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang, atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah.

Tambadana
Tambadana


Hubungi Kami:

Hubungi Kami:
1300-22-3333
8:00 AM to 10:00 PM Setiap hari

Ikuti kami:


Laman Utama

Wawasan Cojaya Sdn Bhd 201401047621 (1123810-P)
No. Lesen : WL6646/14/01-5/301125                 
Sah Laku Lesen :  1/12/2023 – 30/11/2025
No. Permit Iklan : WP6646/14/01-4/301125
Sah Laku Permit Iklan: 18/01/2024-30/11/2025

Maklumat Produk: 
Tempoh Pinjaman: Antara 91 dan 180 hari. 
Kadar Peratusan Tahunan (APR) tertinggi ditetapkan pada 18%.

Contoh Pengiraan Pinjaman: 
Cik Siti memohon untuk pinjaman pantas dalam talian melalui Tambadana, beliau meminjam RM5,000 untuk tempoh 3 bulan (90 hari). Jumlah faedah yang dikenakan kepada beliau adalah RM5,000 x 90 x 0.05% = RM225. Jadi, jumlah pembayaran beliau adalah RM5,000 + RM225 = RM5,225. Oleh itu, ansuran bulanan Cik Siti ialah RM5,225 dibahagikan dengan 3, iaitu RM1,741.67. 

Alamat Pejabat : B-18-3A, MENARA B, THE VERTICAL BUSINESS SUITE, AVENUE 3, BANGSAR SELATAN, 59200 WP KUALA LUMPUR.

© 2024 Tambadana. Hak cipta terpelihara